Home | Urnehallen | Kontakt | Pjece | Links
En praktisk guide i forbindelse med en buddhistisk bisættelse
Ole Nordstrøm, Lama Ani Ea og Brian Zinck har udarbejdet en guide til brug ved buddhistisk bisættelse.
Her kan du læse om de generelle informationer for pårørende og venner, som skal varetage bisættelsen for den afdøde buddhist.
De forskellige buddhistiske retninger har deres egne ritualer og ceremonier, som de kan gøre brug af.

Guiden foreligger nu på dansk og engelsk i A4 format og i A5 format som en foldet pjece på 12 sider.
Desuden kan den hentes som en PowerPoint præsentation med lyd, billeder og aktive links.

Pjecen på dansk i A4 format med testamente kan hentes som doc-fil ved at klikke HER

Pjecen på dansk i A4 format med testamente kan hentes som pdf-fil ved at klikke HER

Testamentet på dansk i A4 format kan hentes som pdf-fil ved at klikke HER

Pjecen på dansk i A5 format (uden testamente) kan hentes som pdf-fil ved at klikke HER

Pjecen på dansk og engelsk (pdf-version af PowerPoint udgaven) med billeder og aktive links kan hentes ved at klikke HER

Endelig kan du hente en PowerPoint version inklusive alle udgaver af pjecen både på dansk og engelsk og med en video fra Urnehallen med Khunu Rinpoche ved at klikke HER

Den foreligger som en ZIP-fil på 65 Mb.
Pak filen ud i en tom mappe og brænd indholdet over på en CD.
Denne CD starter selv under Windows XP og Windows Vista.

September 2007

A practical guide for
Buddhist Cremation
Ole Nordstrøm, Lama Ani Ea and Brian Zinck have written a practical guide to be used for a Buddhist cremation.
In this guide you can read about general informations for relatives and friends, who shall take care of the cremation of the deceased buddhist.
The different buddhist lineages can use their own rituals and ceremonies.

The Guide is now available in danish and english in A4 format and A5 format as a folded leaflet with 12 pages.
Furthermore you can download a PowerPoint presentation with sound, photos and active links.

To download the english version of the Leaflet in A4 format with testament as a doc-file click HERE

To download the english version of the Leaflet in A4 format with testament as a pdf-file click HERE

To download the english version of the testament as a pdf-file click HERE

To download the english version of the Leaflet in A5 format (without the testament) as a pdf-file click HERE

To download the Leaflet in english and danish as a pdf-version of the PowerPoint version with photos and active links click HERE

To download a PowerPoint version inclusive all the versions of the Leaflet in danish and english and a video from the Urn Hall with Khunu Rinpoche click HERE

The PowerPoint version is a ZIP-file 65Mb in size.
Unpack the file in an empty folder and burn the content to a CD.
The CD will start by itself under Windows XP and Windows Vista.

September 2007